VPLIVNOSTNI MARKETING

Storitev

Kompleksno upravljanje vsebine, prenašanje sporočil oglaševalcev preko vplivnežev do končnih uporabnikov, na subtilen in nevsiljiv način, nam omogoča predstaviti produkt ali storitev v njegovem »naravnem« okolju, na način prilagojen ciljni publiki, v skladu z vizijo blagovne znamke.