Yammatovo5

Projekt

Yammatovo5 Fueled by Cockta

Lokacija: Lauba, Zagreb, Hrvaška

Datum: November 2019

Število udeležencev: cca 3000 oseb

Naročnik: Atlantic Grupa d.d.

Projekt: Kreativna zasnova, organizacija in izvedba dogodka z implementacijo blagovne znamke Cockta.