Managerski kongres 2019

Projekt

CGP – Managerski kongres 2019

Lokacija: Portorož, Slovenija

Datum: September 2019

Število udeležencev: cca 400

Naročnik: Združenje Manager

Projekt: Za naročnika smo oblikovali celostno grafično podobo Managerskega kongresa, ki je osrednji letni dogodek združenja in se ga je udeležilo več kot 400 slovenskih managerk in managerjev.