Intercontinental Ljubljana

Projekt

Hotel Intercontinental

Lokacija: Ljubljana

Datum: Januar 2018

Število udeležencev: cca 250 oseb

Naročnik: Intercontinental Ljubljana

Projekt: Kreativna zasnova, organizacija in izvedba dogodka za ključne kupce.